Image

Załóż konto i złóż wniosek online

Wszyscy mieszkańcy zainteresowani udziałem w programie Gliwicka Karta Mieszkańca mogą składać wnioski za pośrednictwem strony internetowej kartamieszkanca.gliwice.eu.

Osoby zameldowane w Gliwicach na pobyt stały mogą uzyskać weryfikację wniosku bez konieczności przychodzenia do Biura Obsługi Interesantów. Pozostali mieszkańcy po złożeniu wniosku w wersji elektronicznej będą musieli udać się do punktu obsługi, który znajduje się w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, Stanowisko Konsultanta do spraw Osób Niepełnosprawnych) w celu potwierdzenia uprawnień.