• Home
 • Załóż konto

1Zanim założysz konto

Sprawdź wymagania oraz dokumenty jakie należy przedstawić aby otrzymać pakiet mieszkańca. Jeśli spełniasz wymogi programu, zaznacz twierdząco co najmniej jedną z poniższych odpowiedzi, przejdź dalej i "załóż konto"

 • Jestem zameldowany(a) na pobyt stały w Gliwicach.
  Twoja weryfikacja odbędzie się na podstwaie meldunku. Nie będziesz musiał dołączać żadnych dokumentów.
 • Rozliczam podatek dochodowy od osób fizycznych w Gliwicach oraz deklaruję w zeznaniu podatkowym, że moim miejscem zamieszkania jest Miasto Gliwice.
  Do weryfikacji konieczne będzie dołączenie pierwszej strony zeznania PIT za poprzedni rok lub zaświadczenie wydane przez US w Gliwicach, z dekalarcją miejsca zamieszkania w miaście Gliwice.
 • Mam pomiędzy 18 a 25 lat, jestem zameldowany na pobyt czasowy w Gliwicach i jestem zwolniony z odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych lub pozostaję na utrzymaniu rodzica
  Do weryfikacji konieczne będzie:
  • W przypadku ucznia legitymacja szkolna/studencka oraz oświadczenie o pobieraniu nauki/weryfikacja
  • W przypadku pełnoletniej osoby do 25 roku życia, weryfikacja na podstawie uprawnień rodzica
 • Jestem osobą przebywającą w całodobowej placówce pomocy społecznej.
  Do weryfikacji konieczne będzie potwierdzenie z OPS.
 • Jestem studentem(tką) zameldowanym(ą) w Gliwicach na pobyt czasowy, który(a) uczy się w Gliwicach.
  Do weryfikacji konieczne będzie dołączenie legitymacji szkolnej/studenckiej oraz oświadczenie o pobieraniu nauki.