Kino Amok

ul. Dolnych Wałów 3, Gliwice
Czerwona oznacza Twoją lokalizację. Kliknij prawym przyciskiem na mapie, aby ją zmienić.

Kino Amok


 • Dostosowany

Nawiguj z Google

Opis

Kino AMOK ma charakter kina studyjnego, skupiającego się na wyświetlaniu filmów artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem filmów polskich i europejskich. Działa w ramach Centrum Kultury Victoria w Gliwicach, które jest samorządową instytucją kultury.

Obecna siedziba kina, przy ul. Dolnych Wałów 3 w Gliwicach, została zbudowana w 1928 roku jako UP Lichtspiele (Union Palast Lichtspiele). W latach 1945-2008 funkcjonowało w niej kino BAJKA. W 2009 roku budynek został zakupiony przez miasto Gliwice i przekazany w dzierżawę teatrowi. AMOK będąc trzecim kinem w tym miejscu, podtrzymuje jego długoletnia i bogatą tradycję.

W 2013 roku kino studyjne AMOK otrzymało nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej jako najlepsze kino w Polsce.

W 2017 roku kino studyjne AMOK otrzymało nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej za najlepsza edukację filmową.

Od 2004 roku AMOK należy do Europa-Cinemas, międzynarodowego stowarzyszenia kin wspierających rozpowszechnianie filmów europejskich oraz polskiej Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych. W 2011 roku AMOK przystąpił do Polskiej Sieci Kin Cyfrowych. Przynależność do tych organizacji wzmacnia charakter wyświetlanego repertuaru: w skali roku minimum 30% seansów stanowią filmy europejskie a 20% – tytuły polskie i artystyczne.

Oprócz samego prezentowania odpowiednio dobranego programu, kino AMOK organizuje (bądź współorganizuje) wiele imprez, przeglądów, retrospektyw, wydarzeń kulturalnych oraz festiwali, mających na celu nie tylko promowanie wartościowego repertuaru, ale również wiedzy na temat kina, jego twórców, dawnych oraz współczesnych trendów filmowych.


 

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 • Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Dolnych Wałów. Wejście posiada podjazd.
 • Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind

 • Kasa i biuro kina dostępne są bez barier architektonicznych.
 • Wejście dla osób niepełnosprawnych ruchowo na poziom foyer oraz do dużej sali kinowej odbywa się za pomocą platform dla wózków, które obsługują pracownicy kina.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w foyer kina.
 • W obiekcie nie ma windy.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • Do budynku prowadzi podjazd.
 • W obiekcie znajdują się dwie platformy dla wózków inwalidzkich.
 • Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

4. Bezpośrednio przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń przeznaczonych dla widzów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Regulamin i warunki

Cennik
Regulamin