x
Image

Chcesz zostać partnerem programu GKM?

W najbliższym czasie planowane jest pozyskanie partnerów komercyjnych programu Gliwicka Karta Mieszkańca, świadczących usługi w obszarach:

1) kultura,
2) sport i rekreacja,
3) turystyka i wypoczynek.

Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do programu prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres karta_gkm@um.gliwice.pl. Zgłoszenie powinno zawierać informacje na temat rodzaju i miejsca prowadzonej działalności oraz propozycję ulg lub zniżek, które będą przysługiwały mieszkańcom posiadającym Gliwicką Kartę Mieszkańca. Warunkiem wymaganym do przystąpienia do programu GKM jest posiadanie urządzenia umożliwiającego skorzystanie i sprawdzenie karty / aplikacji i utrzymywanie go w stanie gotowości w miejscu, w którym odbywa się płatność za usługi. Przez urządzenie rozumie się telefon komórkowy, tablet, laptop lub komputer stacjonarny z dostępem do Internetu

Organizator programu Gliwicka Karta Mieszkańca zastrzega możliwość niepodjęcia współpracy z partnerem, który zgłosił chęć udziału w programie w przypadku braku zainteresowania wskazanymi usługami, wątpliwościami co do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności oraz brakiem walorów promocyjnych dla Miasta Gliwice i programu Gliwicka Karta Mieszkańca.